×

Vinteraktivitetar

Endleg kom det masse snø som fekk ligge i ro. Lukka er fullkommen! Snøen bidreg til mykje fysisk aktivitet, undring og utforsking. Me storkosar oss.